எரிபொருள் விலை அதிகரித்தது!

உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெயின் பெரல் ஒன்றின் விலை  65 அமெரிக்க டொலராக அதிகரித்துள்ளது.

நேற்று எடுக்கப்பட்ட கணிப்பீட்டின் பிரகாரம் இந்த விலை அதிகரிப்பு அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன் இவ்விலையானது, 63 டொலராக காணப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இலங்கையிலும் பெற்றோல், டீசலின் விலை அதிகரிக்கப்படுமா என்கிற சந்தேகம் காணப்படுகின்றது.

 

You May also like