இரண்டாவது நாளாகவும் உறங்கியது கொழும்பு (PHOTOS)

பரபரப்பாக இயங்கிவந்த கொழும்பு நகரம் பயணத்தடை காரணமாக இன்றும் உறங்கிய நிலையில் காணப்படுகின்றது.

You May also like