இலங்கையில் இன்று மாலை ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம்!

விக்ட்டோரியா நீர்தேக்கத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள வனப்பிரதேசத்தில் இன்று மாலை சிறிய அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலநடுக்கம் 1.8 ரிச்டர் அளவில் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் பதுளை பஸ்ஸர, லூனுகல பிரதேசத்தில் உணரப்பட்டது.

You May also like