முத்தம் கொடுத்து பதவியை இழந்த அமைச்சர்

அமைச்சின் பெண் ஊழியர் ஒருவருக்கு முத்தம் கொடுத்த சுகாதார அமைச்சர் மெட் ஹெக்கோன் பதவியை இழந்துள்ளார்.

 

You May also like