பஷிலுக்கு இராஜாங்க அமைச்சு?

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் ஸ்தாபகத் தலைவரான பஸில் ராஜபக்ஷவுக்கு நிதியமைச்சு வழங்கப்படாது என்ற புதிய தகவல் வெளியாகியிருக்கின்றது.

மாறாக அவருக்கு நிதி இராஜாங்க அமைச்சுப் பொறுப்பே அளிக்கப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

எவ்வாறாயினும் வருகின்ற 08ஆம் திகதி பஸில் ராஜபக்ஷ நாடாளுமன்ற உறுப்பினரானப் பதவிப்பிரமாணம் செய்கின்றார்.

You May also like