மக்கள் மத்தியில் அரசின் செல்வாக்கு சரிகிறது-வந்தது அதிர்ச்சி தகவல்!

தற்போதைய அரசாங்கத்தின் மக்கள் செல்வாக்கு படிப்படியாக சரிந்து வருவதாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியிருக்கின்றது.

கடந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு முன்னதாக நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு 47 வீதமும், மொட்டுக்கட்சிக்கு 42 வீதமும் மக்கள் செல்வாக்கு காணப்பட்டது.

தாக்குதலுக்குப் பின்னர் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் செல்வாக்கு 20 வீதத்தில் சரிந்தது.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் அரசியல் குழு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் இடம்பெற்றது. 

இதில், தேர்தல்கள் பற்றி கணிப்பீடு செய்கின்ற பிரபல அமைப்பின் பிரதிநிதிகளும் கலந்துகொண்டு  தற்போதைய அரசாங்கத்தின் மக்கள் செல்வாக்கு பற்றி தகவல்களைப் புட்டுவைத்துள்ளனர்.

இதன்போதே மேற்படி அதிர்ச்சித் தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

You May also like