நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீது வாக்கெடுப்பு ஆரம்பம்!

எரிசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பிலவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு நாடாளுமன்றத்தில் தற்சமயம் ஆரம்பமாகியுள்ளது.

You May also like