மேலும் 02 மில்லியன் தடுப்பூசி இலங்கைக்கு!

சீனாவிலிருந்து மேலும் 02 மில்லியன் சைனோபார்ம் கோவிட் தடுப்பூசிகள் இன்று வெள்ளிக்கிழமை இலங்கைக்கு கிடைக்கவுள்ளன.

You May also like