கொழும்பு பசாரும் வெறிச்சோடிய நிலையில்… (PHOTOS)

நாட்டின் பல நகரங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் வர்த்தக மையப்பகுதியாகிய கொழும்பு நகரத்தில் புறக்கோட்டையின் பல இடங்களிலும் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து காணப்படுகின்றது.

You May also like