நாளை அறிவிப்பு வரமுன் இன்றே வெறிச்சோடிய நகரங்கள் (PHOTOS)

நாட்டை இரண்டு வாரமாவது மூடுவது பற்றி நாளை வெள்ளிக்கிழமை இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவுள்ளதாக தெரிகின்றது.

எனினும் நேற்றும் அதேபோல இன்றைய தினத்திலும் நாட்டின் பிரதான சில நகரங்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன.

                                                                                    இரத்தினபுரி

ருவன்வெல்ல                                                                                                                                                          

மீகஹகிவுல

கொழும்பு நாவல வீதி

காலி – ஹிமுதுவ

You May also like