அரச, தனியார்துறை ஊழியர்களின் சம்பளத்தை குறிவைத்த அரசு-50 வீதம் வெட்டு?

நாடு நேற்று இரவு முதல் 10 நாட்களுக்கு முற்றாக முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரச மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு இடிவிழும் வகையிலான செய்தியொன்று வெளியாகியுள்ளது.

அதாவது,  அரச ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார்துறை ஊழியர்களின் மொத்த சம்பளத்தில் 50 வீதத்தை அரசாங்கத்திற்கு தானம் கொடுப்பதற்கான யோசனையொன்று அரசாங்கத்திடம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க மற்றும் சிலரால் இந்த யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த யோசனை பற்றி இன்னும் சில தினங்களில் அல்லது திங்கள் கூடுகின்ற அமைச்சரவையில் பேச்சு நடத்தி முடிவு செய்யப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

You May also like