10 நாட்களில் 1645 பேர் கொரோனாவுக்குப் பலி! முழு விபரம் இணைப்பு

இலங்கையில் கடந்த 10 நாட்களில் 1645 பேர் கொரோனாவுக்குப் பலியாகியுள்ளனர்.

ஓகஸ்ட் 10ஆம் திகதியிலிருந்து 19ஆம் திகதிவரை இந்த மரணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஓகஸ்ட் 10 – மரணம் – 124

ஓகஸ்ட் 11 – மரணம் -156

ஓகஸ்ட் 12 – மரணம்- 155

ஓகஸ்ட் 13 – மரணம்- 160

ஓகஸ்ட் 14 – மரணம்- 161

ஓகஸ்ட் 15 – மரணம்- 167

ஓகஸ்ட் 16 – மரணம் – 171

ஓகஸ்ட் 17 – மரணம் – 170

ஓகஸ்ட் 18 – மரணம் – 186

ஓகஸ்ட் 19- மரணம் – 195

You May also like