மேலும் 215 கோவிட் மரணம்:மொத்தம் 9400

நாட்டில் மேலும் 215 கோவிட் மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

இந்நிலையில் மொத்த உயிரிழப்பு 9400ஆக உயர்ந்தது.

You May also like