“குடை” காரணமாக கண்டி வைத்தியசாலையில் ஏற்பட்ட மோதல்

கண்டி வைத்தியசாலையின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கும் அம்பியூலன்ஸ் சாரதிகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணதாக பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மூவரும், அம்பியூலன்ஸ் வண்டி சாரதி ஒருவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டு அதே வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மோதல் ஏற்படன் காரணம் தற்போது வெளியானது.

வைத்தியசாலையின் பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவரது குடை அம்பியூலன்ஸ் வண்டி சாரதி ஒருவர் மீது பட்டதே மோதல் வெடிக்கக்காரணம் என தெரியவருகிறது.

You May also like