21ம் திகதி வரை ஊரடங்கு நீடிப்பு

நாட்டில் அமுலாகியுள்ள ஊரடங்குச் சட்டம் தொடர்ந்தும் எதிர்வரும் 21ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

You May also like