ஒக்டோபர் முதலாம் திகதி வரை ஊரடங்கு நீடிப்பு!

நாட்டில் அமுலில் உள்ள ஊரடங்கு சட்டம் வரும் ஒக்டோபர் முதலாம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

You May also like