மேலும் 93 கோவிட் மரணங்கள் பதிவு

நாட்டில் மேலும் 93 கோவிட் மரணங்கள் மேற்று இடம்பெற்றுள்ளன.

அதன்படி இதுவரை இடம்பெற்ற கோவிட் மரணங்கள் எண்ணிக்கை 12218ஆக உள்ளது.

You May also like