பலவீனமான எம்.பிக்கள் பட்டியலில் தமிழர்கள் முன்னிலை?

இலங்கை நாடாளுமன்ற செயற்பாடுகளில் பலவீனமான உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் தமிழ் உறுப்பினர்கள் சிலரும் இடம்பிடித்திருக்கின்றனர்.

அதன்படி தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா.சம்பந்தன் அலி சப்ரி உள்ளிட்டவர்களும் அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களின் பெயர் பட்டியல் வருமாறு.

டிரான் அலஸ் – பொதுஜன முன்னணி  (கொழும்பு)

அலி சப்ரி ரஹீம் – அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்  (புத்தளம்)

மர்ஜான் பலீல் – பொதுஜன முன்னணி (களுத்துறை)

நிப்புண ரணவக்க – பொதுஜன முன்னணி (மாத்தறை)

ஆர். சம்பந்தன் – தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு (திருகோணமலை)

குலசிங்கம் திலீபன் – ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (மன்னார்)

சாரதி துஸ்மந்த – பொதுஜன முன்னணி (கேகாலை)

உதயகாந்த குணதிலக்க – பொதுஜன முன்னணி (கேகாலை)

எம்.எஸ். தௌபிக் – ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (திருகோணமலை)

அப்துல் ஹலீம் – ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (கண்டி)

இதேவேளை சபை அமர்வுகளில் குறைந்த நாட்களே கலந்துகொண்ட எம்.பிக்களின்பட்டியலிலும் தமிழ் உறுப்பினர்களே அதிகமாக உள்ளனர்.

அவர்களில் இரா.சம்பந்தன், பிள்ளையான், ஜீவன் தொண்டமான், வினோ நோகராதலிங்கம், திகாம்பரம், சித்தார்த்தன், ஹலீம் மற்றும் விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, டிரான் அலஸ், விமல் வீரவன்ச, மஹிந்த சமரசிங்க, திலும் அமுனுகம உள்ளிட்டவர்கள் அடங்குகின்றனர்.

கடந்த ஜுலை – ஓகஸ்ட் மாதங்களில் நடத்தப்பட்ட கணிப்பில் இந்த விபரம் வெளியாகியிருக்கின்றது.

You May also like