புதிய அரிசி விலை அறிவிப்பு-விலையை அறிய உள்ளே வாருங்கள்

அரிசி மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த அதிபகட்ச நிர்ணய விலை நீக்கப்பட்டதன் நிலையில் அரிசி விலை குறித்த அறிவிப்பை ஆலை உரிமையாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இன்று நடந்த ஊடக சந்திப்பில் உரையாற்றிய அந்த சங்கத்தின் தலைவர் டட்லி சிறிசேன அரிசி விலையை வெளியிட்டார்.

01 kg நாடு அரிசி  – Rs. 115/-

01 kg சம்பா அரிசி – Rs. 140/-

01 kg கீரி சம்பா அரிசி – Rs. 165/-

You May also like