21ஆம் திகதிமுதல் மீண்டும் பஸ்

எதிர்வரும் 21ஆம் திகதி முதல் அனைத்து பஸ் போக்குவரத்துக்களும் மாகாண மட்டத்தில் வழமைக்குத் திரும்பவுள்ளதாக இன்று சனிக்கிழமை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம இதனை ஊடகங்களுக்கு இன்று அறிவித்தார்.

You May also like