விலையேற்றத்தை பாற்சோறு பகிர்ந்து கொண்டாடிய பிரதிநிதிகள்

கேஸ் விலை உட்பட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தை கொண்டாடி பாற்சோறு பங்கிட்டு மகிழ்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் பற்றிய செய்தி இன்று கிடைத்துள்ளது.

களுத்துறை நகர சபையில் உள்ள ஐக்கிய தேசியக்கட்சியின் உறுப்பினர்கள் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நகர சபையின் மாதாந்த கூட்டத்தின்போது பாற்சோறு பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடியுள்ளனர்.

You May also like