சீனி,சீமெந்து,பால்மா தட்டுப்பாடு இன்னும் தொடர்கதை

நாடு முழுவதிலும் மேலும் சில அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு தொடர்கிறது.

அதன்படி சீனி, பால்மா மற்றும் சீமெந்து ஆகியவற்றுக்கான தட்டுப்பாடு தலைவிரித்தாடுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அண்மையில்தான் இந்த பொருட்களுக்கான விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேவேளை, சிவப்பு சீனிக்கான தட்டுப்பாடு சதொச நிலையங்களில் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

You May also like