3வது முறையாக அரிசி விலை உயர்வு:புதிய விலை இதோ!

நாட்டில் 02 மாதங்களில் மூன்றாவது தடவையாக மீண்டும் அரிசி விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு புறக்கோட்டை அரிசி விற்பனையாளர்கள் சங்கம் இதனை தெரிவிக்கின்றது.

அதன்படி நாடு அரிசி 15 ரூபாவினாலும், சம்பா அரிசி 10 ரூபாவினாலும், கீரி சம்பா 30 ரூபாவினாலும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

எனினும் 110 ரூபாவுக்கு விற்பனையாகும் கெக்குலு அரிசியின் விலையில் மாற்றம் நிகழவில்லை.

இந்நிலையில் கீழ்வரும் விலையே புதிய விலைப் பட்டியலாக இனி காணப்படும்.

நாடு – 130 ரூபா
சம்பா – 150 ரூபா
கீரி சம்பா – 195 ரூபா

You May also like